About Us

Discover Your Uniqueness, Become Extraordinary

“แสวงหาเอกลักษณ์อันพิเศษในตัวคุณ“

ในปัจจุบันสังคมได้มีการปรับเปลี่ยนไป ผู้หญิงสมัยใหม่มีความปัจเจก ความหลากหลาย ความกล้า และความมั่นใจในตนเองที่สูงขึ้น ในวันที่จะต้องก้าวเข้าสู่พิธีแต่งงาน ว่าที่เจ้าสาวหลายท่านได้แสวงหาความ UNIQUE และความสวยงามที่ไม่เหมือนใครนั้น  PETER CHOO ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น

"การแสวงหาเอกลักษณ์อันพิเศษในตัวคุณ" เป็นสิ่งที่nาง PETER CHOO ให้ความสําคัญทสีุ่ดเพราะเราเชื่อว่าผู้หญงิทุกคนมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตัวเอง ในวันสําคัญเหล่านี้ให้เราดึงคุณค่าและเอกลักษณ์ความงามของคุณ และสร้างความโดดเด่น ใหเ้ป็นที่ตราตรึงสู่สังคม และความทรงจําอันแสนพิเศษไปตลอดกาล

UNIQUE and OUTSTANDING

“แตกต่าง และ โดดเด่น“

PETER CHOO ได้สร้างสรรค์ผลงานอันงดงามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุดเจ้าสาว BRIDAL TAILOR-MADE ที่มีการออกแบบใหม่พิเศษเพื่อเจ้าสาวแต่ละคนโดยเฉพาะ หรือ ชุดเจ้าสาว BRIDAL COLLECTION ที่ทาง PETER CHOO  ได้ดีไซน์และรังสรรค์ออกมาในแต่ละ SEASON เพื่ออัพเดทเทรนด์แฟชั่นและนำเสนอ INSPIRATION ของชุดเจ้าสาวใหม่ ๆ ให้กับว่าที่เจ้าสาว

ด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทางด้านแฟชั่น ศิลปะ และความงาม ทำให้ PETER CHOO  เป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและมอบประสบการณ์อันแสนพิเศษให้กับว่าที่เจ้าสาวทุก ๆ ท่าน